วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ทดสอบFont

ลองสร้างฟ้อนที่รองรับคอนเซปขึ้นมาดู
ก็... ดูแล้วยังขาดๆเกินๆอยู่

ไม่มีความคิดเห็น: