วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ทดสอบFont





ลองสร้างฟ้อนที่รองรับคอนเซปขึ้นมาดู
ก็... ดูแล้วยังขาดๆเกินๆอยู่