วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

Post-Modern Graphic Design

ก่อนที่ผมจะทำการพูดถึงยุคPost-Modernนั้น
ผมอยากจะอธิบายให้เห็นภาพรวมของยุคModernก่อนซักเล็กน้อย

ยุคModernนั้นเป็นสมัยที่หลังสงครามโลกครั้งที่2 และการปฎิวัติอุตสาหกรรม
เป็นยุคแห่งเหตุผล(the Age of Reason)ขึ้นมาแทนที่ศาสนาซึ่งตรึงอยู่กับศรัทธา(faith)
ยุคที่เชื่อในความก้าวหน้า(progression) ซึ่งเป็นฐานให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์เป็นฐานที่ทำให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม
และต่อมาทำให้เกิดยุคการแผ่ขยายทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม

ส่วนทางด้านยุคPost-Modernนั้นจะเป็นยุคต่อมาของยุคModern

ในยุคPost-Modernนั้นโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมค่อนข้างที่จะคล้ายกับยุคModern
แต่ว่าในยุคPost-Modernนั้นระบบทุนนิยมค่อนข้างที่จะเป็นใหญ่มากกว่า

การออกแบบนั้นสมัยนี้นั้นเราจะออกแบบเพื่อให้มีการกระตุ้นเพื่อเกิดการอยากซื้อ
ซึ่งจะต่างกับยุคModernซึ่งจะเป็นการออกแบบเพื่อสุนทรีย์ศิลป์มากกว่า

ยุคModern เพื่อความสุนทรีย์
ยุคPost-Modern เพื่อการค้า,เงิน

ในทางด้านกราฟฟิกดีไซน์ของยุคPost-Modernนั้น เรียกได้ว่าท้าทายความคิดของนักออกแบบยุค modern อย่างมากและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่คนในยุค modern ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ สิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ เช่นการใช้เลข 5 แทนตัว S ในแบบตัวอักษรบางตัวก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วสำหรับนักออกแบบยุค Post-modern

และเอกลักษณ์ที่สำคัญของยุคนี้คือการจับเอาลักษณะของสไตล์ต่างๆมาปะติดปะต่อกัน เช่น การผสมกันของแบบตัวอักษร Serif กับ Sans จนเกิดเป็น Semi Serif ซึ่งเราจะเรียกว่า " Pastiche "

ยุคนี้ได้กำเนิดสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือ " Corporate identity "

หากจะเปรียบเทียบกันระหว่างยุคModern และ ยุคPost-Modernนั้น
เราอาจจะใช้คำว่า " Construct - Deconstruct "
ถ้าแปลกันโดยทั่วไป Construct ก็คือการสร้างขึ้นมา
Deconstruct ก็คือสิ่งที่ตรงข้ามกัน
ถ้าเราจะเปรียบเทียบกันง่ายๆก็คือ
Construct คือยุคModern ที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
Deconstruct คือยุคPost-Modern ที่นำสิ่งเก่าๆมาเล่าใหม่

งานในยุคPost-Modern นั้นสิ่งที่สังเกตุได้ง่ายเลยคือ ส่วนใหญ่จะมีคอมพิวเตอร์มาช่วย
ไม่ว่าจะในการพิมพ์ การออกแบบ ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าการพึ่งของพวกนั้นมากเกินไปโดยที่เราลืมสิ่งเก่าๆนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควร เพราะไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบชื่อดัง ศิลปินชื่อดังก็ยังใช้วิธีการเดิมๆนั่นคือ " มือ " แต่เราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีได้

ปล.ขอบคุณอาจารย์ธนุที่ให้ข้อมูลและแง่คิดต่างๆ

ข้อมูลอ้างอิง :
-บทความของอาจารย์ อนุทิน วงศ์สรรคกร
-http://en.wikipedia.org/wiki/Graphic_design


ไม่มีความคิดเห็น: